Rozmowa z Trenerką Umiejętności Przyszłości Magdaleną Michalak. Zapraszamy do ciekawej lektury.

 

Czy rozwijanie kompetencji miękkich u naszych dzieci jest istotne? Czy zastanawiamy się nad stanem emocjonalnym młodego człowieka w dzisiejszym świecie, pełnym celów do szybkiej realizacji i wielu zajęć dodatkowych mających pomóc w ich osiąganiu? Czy zdajemy sobie sprawę jak doświadczenia z dzieciństwa kształtują nasze przyszłe, dorosłe życie? Opowie nam o tym trenerka umiejętności przyszłości Magdalena Michalak, prezez firmy Savoir 7.


Zwykle o tym, jaka jest firma, wiele mówi to, jaki jest właściciel. Co sprawiło, że zdecydowała się Pani otworzyć firmę i pomagać ludziom?  

Bardzo ciekawi mnie człowiek. Najbardziej to, jak duży wpływ na nasze życie ma okres szczególnie budujący czyli dzieciństwo. Mam na myśli powstałe w tym czasie przekonania, projekcje, modelowania. Czyli cały zbiór tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy i czuliśmy, co poskutkowało stworzeniem filtra przez który patrzymy na świat. Rozwój osobisty interesował mnie już kiedy byłam nastolatką. Zanim powstała firma SAVOIR7 często pomagałam ludziom rozmawiając z nimi, wykorzystując sposoby, narzędzia, które poznałam. Dużo obserwowałam i słuchałam. Zwykle dochodziłam do wniosków, że wielu problemów i zmartwień można byłoby uniknąć gdyby ktoś  posiadał tzw. kompetencje miękkie.


Czy kompetencje miękkie są ważne?


Przeprowadziłam badanie ankietowe na potrzeby mojej książki. Na pytanie: „Wyobraź sobie jakby to
było gdybyś wcześniej nabył/a wybraną przez Ciebie cechę. Czy Twoje życie mogłoby potoczyć się w inny sposób lub uniknąłbyś/ uniknęłabyś niewłaściwych decyzji?” Aż 86,8% ankietowanych odpowiedziało, że tak. W związku powyższym, uważam nauczanie umiejętności miękkich za kluczowe. Proszę zauważyć, że nauczono nas mówić, ale nie komunikować się. Słyszeć, ale nie słuchać. Mówiono, żeby się uczyć, ale nikt nie powiedział w jaki sposób. Każdy z nas miał za zadanie nauczyć się wiersza i powiedzieć go przed całą klasą, podczas gdy nikt nie dał wskazówek na temat autoprezentacji czy pokonywania tremy. Słowo „Zarządzanie” nie pojawiło się w odniesieniu do czasu czy pieniędzy. O emocjach zazwyczaj nie mówi się, być może dlatego, że ich nie widać. Akurat na temat relacji mówi się teraz wiele. Co prawda nie w szkołach i niestety dotyczy to jedynie relacji facebookowych. Większość dorosłych potwierdza, że o potrzebie dokształcenia się przekonali się dzięki doświadczeniom życiowym, których tak naprawdę woleliby uniknąć.


Jak to się stało, że powstał SAVOIR7?


Szukałam pomysłu na działalność, w której połączę to co bardzo lubię, z tym w czym jestem naprawdę dobra i da to wartość innym. Chciałam, żeby to, co robię było ważne i miało realny, pozytywny wpływ na życie ludzi. Kiedy tylko zauważyłam ten paradoks, że umiejętności najbardziej potrzebne, pozostawiane są na ostatnim miejscu w kolejce do nauki, postanowiłam zaproponować rozwiązanie.


Rozwiązanie jakich problemów?


Rozwiązanie problemu globalnego. Wraz z rozwojem tzw „dóbr XXI wieku” mamy coraz więcej kłopotów z tworzeniem relacji, poczuciem własnej wartości, brakiem celu, nieumiejętnością komunikowania się, czy wyrażania potrzeb i uczuć. Problemów, które towarzyszą w rozwoju, a szczególnie odsłaniają się w dorosłym życiu. Statystyki na temat depresji dziecięcej potwierdzają fakt jak ogromna jest skala problemu. Po co zatem czekać na niekorzystne wydarzenia, których można, uniknąć lub zmniejszyć ich ilość dzięki wiedzy. Po co czekać, aż będzie za późno.


To co Pani robi to ogromna wartość. Tak to prawda. Zarówno dla rodzica jak i dziecka. Dla dziecka, ponieważ rozwijając te umiejętności, zdobędzie przewagę na każdym etapie swojego rozwoju.

Logiczny jest fakt, że posiadając potrzebne umiejętności takie jak radzenie sobie z emocjami, działanie mimo strachu, umiejętność współpracy, rozwiązywania konfliktów, uzyska wiele korzyści procentujących w przyszłości. Dla rodziców, ponieważ według przeprowadzonych badań, tylko co druga osoba posiada wiedzę z zakresu kompetencji miękkich i niestety tylko jednej, dwóch z wielu potrzebnych. To oznacza, że usługi SAVOIR7 są ogromną pomocą dla rodziców, którzy nie mają takich umiejętności. 97,4% badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie: „Czy chcesz aby Twoje dziecko miało możliwość nabycia wyżej wymienionych kompetencji w okresie szkolnym?” Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Czy jest coś lepszego niż inwestycja, jaką jest rozwój? Jak wyceniasz umiejętność Twojego dziecka odpowiedzenia „nie”, kiedy ktoś zaproponuje mu np. używki? Ile kosztuje to, że dziecko dowie się, że warto marzyć i jak zamieniać te marzenia w cele? Ile jest warta wiara w siebie Twojego dziecka?

Magdalena Michalak

 

Szkoła Rodzenia Super Mama

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

O!baby